4th Quarter

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 1: Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 2: Sama-samang Pagkilos para sa Pambansang Kaunlaran

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 3: Sektor ng Agrikultura

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 4: Suliranin sa Sektor ng Agrikultura

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 5: Mga Patakaran at Programang Pangkaunlaran sa Sektor ng Agrikultura

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 6: Mga Patakaran at Programa sa Sektor ng Industriya at Paglilingkod

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 7: Ang Impormal na Sektor: Mga Dahilan at Epekto nito sa Ekonomiya

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 8: Kalakalang Panlabas

ARTS Quarter 4 – Module 4a: History of the Theatrical Forms and their Evolution

ARTS Quarter 4 – Module 4b: Western Classical Plays/Opera and Famous Filipino Playwrights and Directors